Di.21-10: Expositie “Communicatie toen en nu”

Communicatie verbindt mensen met elkaar. Tijdens conflicten verstoren partijen echter juist met opzet de communicatie. Ze willen erachter komen wat de andere partij weet en denkt. Sterker nog, ze willen bepalen wat de andere partij móét weten en denken! Dat gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar nu nog steeds.
Het Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft vier vormen van verstoring van communicatie in een expositie nader toegelicht. Een voorbeeld ervan is censuur. Mocht er in de tweede wereldoorlog niet naar radio’s worden geluisterd, nu worden soms “live” televisieopnamen vertraagd doorgegeven, om affaires à la Janet Jackson’s “nipplegate” te voorkomen.

Nog meer voorbeelden zien, van spionage via desinformatie tot propaganda? Bezoek dan tussen 21 oktober tot 5 december 2014 de expositie in Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30 te Gouda.