Di.21-10: 50 jaar in koor Gouda’s Liedertafel

Met trots kondigt het bestuur van mannenkoor Gouda’s Liedertafel een bijzonder jubileum van één van de koorleden aan. Op 21 oktober 2014 is het precies 50 jaar geleden dat onze zangersvriend Jan van Es zijn eerste noten zong bij mannenkoor Gouda’s Liedertafel. Zo’n jubileum is in de korenwereld tegenwoordig heel bijzonder, zeker als je zijn leeftijd in ogenschouw neemt: Jan is pas 66 jaar.
Na eerst in het jongenskoor van Ma-Go-Li (zoals het koor toen in de volksmond heette) ervaring te hebben opgedaan mocht hij op 16-jarige leeftijd bij het “grote” mannenkoor meezingen. Dat hij juist daar ging zingen was niet vreemd: zijn vader en drie broers zongen er ook al en zijn moeder zorgde tijdens de repetitieavonden voor de inwendige mens.
In een tijd dat koren zichzelf moeten opheffen in verband met leegloop of vergrijzing mag mannenkoor Gouda’s Liedertafel zich gelukkig prijzen met een stabiele groep van 60-65 zangers en een gestage toename van leden. In de afgelopen twee jaar konden er maar liefst 6 mensen gehuldigd worden voor een 25-jarig, een 40-jarig en dus nu een 50-jarig jubileum. De gemiddelde lidmaatschapsduur is op dit moment ruim 20 jaar. Dit toont aan hoezeer men met dit koor is verbonden, in voor- en tegenspoed.