Di.20-01: Filosofische avond

TOEKOMST HIER EN WERELDWIJD : VREEDZAAM VECHTEN ?
Op dinsdag 20 januari organiseert de commissie Vorming en Toerusting van de P.G. de Ark een inspirerende avond met filosoof Nico Koning. Samen met zijn collega-filosoof Hans Achterhuis schreef hij het boek “De kunst van het Vreedzaam vechten ?” Een geschiedkundige en filosofische analyse over geweld en vrede.
Strijd is zo oud als de mensheid. In het deel van de wereld waar wij wonen proberen we tegenwoordig niet meer via fysiek geweld, maar vreedzaam conflicten te hanteren. Maar hoe bereiken we hen in de wereld die nog steeds naar de wapens grijpen ? Wat betekent dit voor de toekomst ? Zeer actuele vragen die ons raken.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen in de Ark, ’t Kerkestuk 1 te Reeuwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage mogelijk.