Di.13-01: Lezing in de Immanuëlkerk

Korte introductie op de lezing van Désirée Krikhaar op 13 januari 2015 in de Immanuëlkerk, aanvang 19.30 uur, Wonderen van licht, ikonen uit Recklinghausen en Varna, n.a.v. de tentoonstelling in het Dordrechts Museum:
Ter gelegenheid van de 40-jarige stedenband van Dordrecht met Recklinghausen (Duitsland) heeft het ikonenmuseum van die stad een 40-tal ikonen in bruikleen gegeven aan het Dordrechts Museum. Deze zijn gecombineerd met nog eens 40 ikonen uit het Bulgaarse Varna, de andere partnerstad van Dordrecht. Dit biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling te volgen van de wat statische Byzantijnse ikonen tot de vrijere en soms westers beïnvloede Russische ikonen en de zo karakteristieke eigenheid van de Bulgaarse ikonografie met zijn kleurrijke ikonen. In de lezing worden de tentoongestelde ikonen van verschillende landen en perioden toegelicht, met de nadruk op de bijzondere en in ons land nog vrij onbekende ikonen uit Bulgarije. Dat deze zelfs een duidelijk maatschappelijke en politieke betekenis hebben is uniek in de zo strikt gereguleerde ikonenwereld.
(Dordrechts Museum tot 22 februari 2015).