Di.09-06: Natuurexcursie Steinse Groen

Op dinsdag 9 juni organiseert Cyclus een natuurexcursie in het Steinse Groen. De excursie begint om 19.30 uur en is gratis. Het verzamelpunt is de hoofdingang van het gebied op de hoek Voorwillenseweg/Willenskade.

Momenteel is er veel te zien in het Steinse Groen. De onbemeste graslanden zijn in deze tijd van het jaar geel gekleurd door de scherpe Boterbloem en rood van de veldzuring. Bovendien heeft zich in het gebied een interessante moerasbegroeiing ontwikkeld, zoals de echte Koekoeksbloem, Veenpluis en Moerasvergeet-mij-niet.

Ecoloog van Cyclus, André van Kleinwee vertelt tijdens de excursie hoe het natuurbeheer een rol speelt voor plant en dier in het gebied. In de omringende polder bevindt zich de Weidevogel. De houtachtige beplanting biedt onderdak aan verschillende zomervogels als de Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop en Spotvogel.

De excursie duurt anderhalf uur. Deelnemers aan de excursie worden aangeraden een verrekijker mee te nemen. Bij nat weer is het raadzaam om laarzen aan te doen. Voor inlichtingen over de excursie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0182-547500 van Cyclus