Di.04-11: Onderzoek naar weggebruik door Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat voert op dinsdag 4 november op vier rijkswegen in Zuid-Holland een onderzoek uit naar het weggebruik via kentekenregistratie. Rijkswaterstaat wil hiermee een beeld krijgen van de herkomst en bestemming van de personenauto’s en het vrachtverkeer op de rijkswegen in Zuid-Holland.

Wat wordt onderzocht?
Het onderzoek onder het vrachtverkeer moet informatie opleveren over de intensiteit van het goederenvervoer in en buiten de spits en de goederensoorten die over de weg vervoerd worden. Bij het onderzoek onder het personenverkeer zal bestuurders vooral gevraagd worden naar de motieven voor het gebruik van de auto en hun opvattingen over de openbaar vervoervoorzieningen rond de rijksweg. De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor verkeersmaatregelen op en rond de weg.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Met camera’s worden de kentekens van passerende personenauto’s en vrachtauto’s geregistreerd. De camera’s worden langs de weg en op viaducten geplaatst vanaf dinsdag 28 oktober. Op dinsdag 4 november vindt kentekenregistratie plaats op de volgende vier locaties in beide richtingen op de:
• N3 tussen Dordrecht en de A16 aansluiting ’s-Gravendeel
• A4 tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam
• A27 tussen Knooppunt Gorinchem en Noordeloos
• N44 tussen Wassenaar en Bezuidenhout.

Advertisements

Een deel van de geregistreerde kentekenhouders ontvangt hierna een brief met de vraag om deel te nemen aan een onderzoek van Rijkswaterstaat naar het gebruik van de rijksweg. Zij kunnen inloggen op een site en de enquête digitaal invullen. Deze groep is geselecteerd aan de hand van een steekproef.

Privacybescherming
De verkregen adresgegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd.
Ditmaal is gekozen voor een digitale enquête om de waarborgen van privacy naar een hoger niveau te tillen.

Verkeersonderzoeken in Zuid-Holland
Het onderzoek naar weggebruik is een van de jaarlijks terugkerende verkeersonderzoeken die Rijkswaterstaat die Rijkswaterstaat uitvoert op steeds verschillende rijkswegen in de provincie Zuid-Holland. Doel hiervan is om een goed beeld te krijgen van het weggebruik en de verkeersstromen in Zuid-Holland.