De Goudse Casimirschool mag zich "excellente school" noemen!

Tot grote vreugde van het personeel mag de Casimirschool zich vanaf nu “excellente school” noemen!

Vanmiddag zijn in de Stadsschouwburg in Den Haag de scholen bekend gemaakt die dit jaar het predicaat “Excellente school” krijgen.
Na een uitgebreide reeks speeches en optredens was het premier Rutte die het verlossende woord sprak. 187 scholen hebben zich dit jaar aangemeld, waarvan 106 scholen het stempel “excellent” ook daadwerkelijk hebben gekregen.

De Casimirschool werd als tweede school genoemd. Vreugde alom! We zijn hier ontzettend blij mee. Wat is het toch fijn als je als team en als school een bepaalde visie met elkaar deelt, een hoge kwaliteit probeert na te streven, dat we nu vanuit Den Haag erkenning krijgen voor wat we met elkaar doen”.

Advertisements

Onderstaand de jury motivatie:
De Casimirschool is een basisschool voor neutraal bijzonder basisonderwijs in Gouda. De vijf kernwaarden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie vormen het uitgangspunt van het daltononderwijs op de Casimirschool.

Opvallend aan de school is de erfgoededucatie. Hierbij maakt de school gebruik van de historische gebouwen en ontwikkelingen in en rond Gouda. De school heeft een meerjarenplan voor kunst en cultuur en werkt daarnaast jaarlijks aan een schoolbreed thema.

De school behaalt goede resultaten op de kernvakken. Er is sprake van een hoog ambitieniveau voor de leerlingen. De school weet succesvol om te gaan met omstandigheden door op leerlingniveau te streven naar leerwinst. Leerlingen in de bovenbouwgroepen zijn ervaren in zelfsturend leren en door middel van feedback en reflectie worden zij eigenaar van hun leerproces.
De inrichting van het leerproces kenmerkt zich door een gedegen uitwerking van het daltonconcept, aangevuld met vormen van effectieve instructie op meerdere niveaus. Het verband tussen de inrichting van het onderwijsleerproces en de resultaten is duidelijk herkenbaar op school-, groeps- en individueel niveau. Een professioneel en enthousiast team streeft door middel van periodieke analyse van de tussenresultaten naar verbetering van het onderwijsaanbod. Leerlingen worden gevraagd om feedback over de interventies die leerkrachten in hun groep plegen op basis van analyse van de opbrengsten.

Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren in de gezamenlijke aanpak van alle medewerkers om de leerlingen op cognitief, sociaal en persoonlijk lak tot ontwikkeling te brengen. Continue verbetering, onder meer door contacten te onderhouden met excellente scholen in de regio, is hierbij kenmerkend voor de school. De school heeft een enthousiast en professioneel team dat open staat voor voortdurende verbetering van het onderwijs.
‘Leerkrachten willen leren van elkaar en vinden het fijn om laag in de organisatie verantwoordelijkheid te dragen en elkaars talenten te benutten. Afgelopen jaar is gezamenlijk gewerkt aan de versterking van leerteams. Zo zijn er klassenteams, verbeterteams, activiteitenteams en leiderschapsteams.’