De Ark en kinderdagcentrum Gemiva samen in Driestargebouw

De Ark en kinderdagcentrum Gemiva samen in Driestargebouw
— 05-10-2016
Clematislaan 2 wordt de locatie waar ZMLK-school De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva-SVG Groep gezamenlijk worden gehuisvest.Hiermee wordt een oplossing gevonden voor een langlopende herhuisvestingsvraag voor De Ark en een langgekoesterde wens een locatie samen met het kinderdagcentrum mogelijk te maken. Het gebouw is nu nog eigendom van het Driestar College, dat op termijn gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie aan het Ronsseplein. Naar verwachting zal het pand aan de Clematislaan in augustus 2018 in gebruik worden genomen.

Maurice Peeters, directeur van de Ark: “Bij elkaar komen is slechts een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, maar met elkaar samenwerken is de basis voor succes zoals Henry Ford ooit zei. Leerlingen van De Ark en kinderen van het kinderdagcentrum hebben recht op eigentijds en passend onderwijs in een goed gebouw met faciliteiten waarbij het leren wordt gestimuleerd. De symbiose van zorg en onderwijs zorgt ervoor dat we samen het maximale uit de kinderen kunnen halen.”

‘Gebruik maken van elkaars deskundigheid’
Ben Eijsink, regiodirecteur van de Gemiva-SVG Groep: “Dit is wat we willen: een locatie waarin zorg en onderwijs samen met elkaar aan de slag kunnen voor kinderen met een beperking. Door samen in één gebouw te werken, kunnen we gebruik maken van elkaars deskundigheid. We streven ernaar dat straks kinderen naadloos over kunnen stappen van het kinderdagcentrum naar het onderwijs en waar nodig vice versa. Dan pas bieden we zorg en onderwijs op maat.”

Advertisements

Gezamenlijke huisvesting
De Ark is al een groot aantal jaren op zoek naar een locatie om samen met kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva-SVG Groep nieuwbouw te realiseren. Nadat de laatste plannen, om de PWA-Kazerne voor beide voorzieningen en voor een islamitisch centrum te verbouwen, waren afgeblazen, heeft een meerderheid van de gemeenteraad aan het college verzocht zich maximaal in te spannen om een locatie te vinden waar gezamenlijke huisvesting van De Ark en het kinderdagcentrum mogelijk zou zijn. Met Clematislaan 2 is deze locatie gevonden waarbij het gebouw geheel gestript en daarna volledig gerenoveerd wordt.

Driestar
Op dit moment is in het gebouw aan de Clematislaan één van de locaties van het Driestar College gevestigd. Deze school heeft voor deze vestiging nieuwbouw in voorbereiding bij de hoofdlocatie aan het Ronsseplein. Het is de bedoeling dat het schoolgebouw aan de Clematislaan na de zomervakantie van 2017 vrij komt, waarna De Ark en het kinderdagcentrum met de verbouwing kunnen beginnen. Dit wel onder voorbehoud van een succesvolle aanbesteding van de nieuwbouw van Driestar en het op tijd verkrijgen van alle vergunningen.

Behandeling in de raad
Voor beide bouwprojecten is extra geld nodig, bovenop het budget waarover de gemeenteraad eerder al heeft besloten. Het college wil dit extra geld beschikbaar stellen. De raad beslist hierover bij de begrotingsbehandeling.