Cyclus stopt met beheer van openbare ruimte

Nieuw businessmodel Cyclus

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 24 september hebben de aandeelhouders van Cyclus groen licht gegeven voor een nieuw businessmodel van Cyclus. Ze hebben het voorgenomen besluit unaniem bekrachtigd.

De acht aandeelhoudende gemeenten willen Cyclus doorontwikkelen naar een toekomstbestendig afvalbeheerbedrijf. De dienstverlening met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte (BOR) wordt fasegewijs afgebouwd tot 1 januari 2019. Over de statutenwijziging is nog niet besloten. In het najaar vindt een nadere uitwerking plaats met als doel de gewijzigde statuten per 1 januari 2016 te laten ingaan.

Over het voorgenomen besluit start nu een adviestraject met de Ondernemingsraad van Cyclus.