Controle op schoolverzuim

De leerplichtambtenaren van bureau leerlingzaken zullen vrijdag 20 februari, de dag voor de voorjaarsvakantie, een controle uitvoeren op schoolverzuim in de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard. Doel van de actie is om ongeoorloofd schoolverzuim voorafgaande aan de voorjaarsvakantie op te sporen.

De leerplichtambtenaren zullen op deze dag een aantal scholen bezoeken en nagaan welke jongeren die dag afwezig zijn. Vervolgens zal bij betreffende adressen een huisbezoek worden afgelegd om vast te stellen of kinderen daadwerkelijk ziek thuis zijn. Indien er niemand thuis wordt aangetroffen en het vermoeden bestaat dat deze kinderen ten onrechte niet op school zijn geweest dan zal na de vakantie tegen deze ouders proces-verbaal worden opgemaakt.. Van ongeoorloofd verzuim is sprake als ouders zonder toestemming eerder met vakantie zijn gegaan. Ook komt het voor dat ouders hun kinderen ziekmelden om eerder op vakantie te kunnen gaan.

stockafb schoolverzuim (2)

Advertisements