Compromis NS en gemeente Gouda over stationspoortjes

De onderdoorgang van intercitystation Gouda is belangrijk voor reizigers maar ook als interwijkverbinding. De gemeente en NS hebben nu een compromis bereikt: de poortjes gaan dicht in het belang van veiligheid, NS stelt gratis passagepassen ter beschikking en levert ook een bijdrage aan de renovatie van een nabijgelegen spoortunnel.

Naar aanleiding van recente geweldsincidenten op stations en in treinen zijn beide partijen weer in overleg getreden over een versnelde sluiting van de toegangspoortjes. Dit mede naar aanleiding van de oproep van staatssecretaris Mansveld aan gemeenten om hieraan mee te werken. De gemeente Gouda neemt nu haar verantwoordelijkheid in het belang van het tegenaan van agressie tegen NS-medewerkers. NS onderkent anderzijds het belang van de interwijkverbinding en stelt daarom een gratis passagepas ter beschikking aan regelmatige Goudse passanten die in de omgeving van het station wonen,werken of studeren.

Afgesproken is dat de toegangspoortjes van station Gouda op 24 juni aanstaande gaan sluiten. NS zorgt voor ruime en tijdige verstrekking van de gratis passagepas. Overigens is het ook mogelijk om met een OV-chipkaart met voldoende saldo gratis te passeren binnen een uur. Bij onvoldoende saldo kunnen passanten een eenmalig gratis passagerecht bij de kaartautomaat laden.

Door dit compromis is een balans gevonden tussen veiligheid enerzijds en het gebruik van de stationsdoorgang als verbinding tussen Goudse wijken anderzijds. Daarbij is er ook overeenstemming over een bijdrage van NS aan het opknappen van de Spoorstraattunnel die een alternatieve looproute is voor voetgangers. Verder versterken de gemeente en NS hun samenwerking in de verdere ontwikkeling van de Spoorzone Gouda middels een intentieovereenkomst voor het stationsgebied aan de centrumzijde.