College schoffeert Lenny Roelofs (SP Gouda) tijdens raadsvergadering

Gouda – Goudse wethouders en ambtenaren hebben tijdens de raadsvergadering van 8 juli SP raadslid Lenny Roelofs ernstig geschoffeerd. Het moment vond plaats in een debat over mogelijke bezuinigingen vanwege de meerkosten door het coronavirus. Een voorstel om de directeurssalarissen van de gemeente tegen het licht te houden, kon rekenen op een lachende reactie van de wethouders en ambtenaren. Om even later te worden gevolgd door een cynische opmerking van wethouder Rogier Tetteroo aan haar adres. Roelofs: “Ik vond het totaal misplaatst en respectloos”.

Op het gelach werd direct ingegrepen door de voorzitter, burgemeester Verhoeve, maar toen was het kwaad al geschied, vertelt Roelofs telefonisch: “Ik heb aangegeven waar ik niet op wilde bezuinigen en toen kwam de vraag; waar dan wel op? Dat heb ik netjes aangegeven [of eens naar de topsalarissen van de gemeente kon worden gekeken] en vervolgens gingen enkele wethouders en enkele ambtenaren lachen op mijn reactie. De burgemeester heeft er als raadsvoorzitter wel meteen wat van gezegd, maar toen was het kwaad al geschied”.

Tweedeling
Maar daarmee was de kous niet af. Het geheel kreeg een vervolg toen Roelofs even later een motie indiende over de tweedeling in de maatschappij. Haar idee was dat een onderzoek hiernaar meegenomen zou kunnen worden in scenario’s die de gemeente opstelt: “Ik had verzocht om te onderzoeken of er sprake van was in Gouda en zo ja of er maatregelen meegenomen kunnen worden in de scenario’s”.

Advertisements

Wethouder Rogier Tetteroo zei niets in zo’n onderzoek te zien, om te vervolgen dat hij even tijd wilde om zich te beraden met zijn ambtenaren, het gebruikelijke ‘schorsen’. Tetteroo: “Ik wil even schorsen, want ik wil even met mijn ambtenaren overleggen; zolang ze nog niet wegbezuinigd zijn”. Die opmerking schoot Roelofs’s volledig in het verkeerde keelgat: “Ik ontplofte bijna”.

Thuisgekomen besloot het SP raadslid een mail te sturen naar het College, haar mederaadsleden en de griffie: “Dat ik het respectloos vind. Ik ben zelf Rijksambtenaar, ik vind ook het nodige als ik bij een Kamercommissie moet zitten. Maar uitlachen doe je niet”.

Spreekwoordelijke druppel
Eigenlijk, zegt zij, was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Andere raadsleden herkenden zich in het voorval, zegt Roelofs: “Er zijn meer raadsleden die regelmatig met met name Rogier [Tetteroo] te maken hebben en ook zo benaderd worden. En dit is niet sinds enkele maanden, dit is al langer aan de gang”. Er is verzocht de discussie niet via de e-mail te voeren, maar met het verse zomerreces lijkt een goed alternatief niet voorhanden.

Een wethouder was niet betrokken, van één wethouder heeft Roelofs excuses gehad, van de rest heeft zij niets gehoord. Dus reces of geen reces, SP Gouda is niet van plan het hoofdstuk al te sluiten: “Wij zien het ook wel als een persoonlijke aanval op onze partij. We bezinnen ons op stappen”.

Reactie gemeente Gouda
Het college heeft inhoudelijk geen commentaar en wijst op de goede gewoonte over dit soort zaken niet via de media  het gesprek te voeren, maar in een persoonlijk onderhoud.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

21-07-2020 12:00