Bouwend Nederland in gesprek met provinciale lijsttrekkers

Ondernemers uit de bouw- en infrasector willen snel aan de slag, na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Een goede aanpak van de provinciale woningmarkt en infrastructuur zorgt bovendien voor veel werkgelegenheid. Daarom houdt Bouwend Nederland op maandagmiddag 2 maart een ‘Bouwtafel Ruimte & Mobiliteit’ waar ondernemers uit deze sector in gesprek gaan met 10 provinciale lijsttrekkers. Speciale gast is Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Thema’s die tussen 15.00-17.00 uur aan de orde zullen komen in de theaterhangar op vliegveld Valkenburg zijn ‘bereikbaarheid en veiligheid’, ‘duurzaamheid en woningbouw’, ‘herstructurering en economische ontwikkeling’ evenals ‘werkgelegenheid en recreatie’.

Niels Ruyter, regiomanager Bouwend Nederland Randstad Zuid: “We wonen en werken in een provincie waar ruim 3,5 miljoen inwoners een goed dak boven hun hoofd willen, in een prima onderhouden buurt. Ook willen we een werkplek die in orde is, met goede verbindingen, veilige wegen en waar nodig omringd door solide dijken. Onze bouwbedrijven werken daar elke dag hard aan. Daarom hebben we de verkiezingsprogramma’s voor deze verkiezingen goed bekeken. Daarin zien we opvallend wéinig ambitie. Daarover gaan we met kandidaat Statenleden in gesprek.”

Advertisements

Woningtekort verdubbelt
Ruyter: “Tot 2040 komen er in de stadsregio Rotterdam, Den Haag en Holland Rijnland nog 295.000 huishoudens bij. Tot 2020 is de verwachte groei van het aantal huishoudens 110.000. Maar de woningvoorraad is tussen 2008 en 2012 achter gebleven bij de groei van de woningbehoefte. In Zuid-Holland is het woningtekort daardoor verdubbeld 1,74 % naar 2,65 %. De verwachting is dat dit in 2025 zelfs nóg een keer zal verdubbelen tot 4,75%. Concreet betekent dit dat in 2012 er een tekort was van 43.200 woningen, wat oploopt met 5000 woningen per jaar tot een tekort van 84.500 woningen in 2025. We hebben het hier dus over inhaalvraag plus echte groei. Ook heb je natuurlijk flinke uitdagingen in de infrastructuur, als er zoveel meer huishoudens bijkomen. Maar de oplossingen daarvoor zie ik in de programma’s niet terug!”

Leden van Bouwend Nederland en voorzitter Maxime Verhagen gaan in gesprek met gedeputeerde Govert Veldhuijzen, Hilbrand Nawijn, lijsttrekker Nederland Lokaal, Adri Bom-Lemstra (CDA), Carla van Viegen (Partij voor de Dieren), Chris Schaapman (ChristenUnie), Floor Vermeulen (VVD), Servaas Stoop (SGP), Huri Sahin (GroenLinks), Frank Johan Hoogendam (SP), Geertjan Wenneker (D66), Ron Hillebrand (PvdA) en Willem Bakx (50Plus). Burgemeesters, wethouders en raadsleden van de gemeenten Katwijk, Leiden en Voorschoten zijn ook uitgenodigd om de Bouwtafel bij te wonen.