Boekpresentatie Golda van Cold Case Clarissenklooster

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Gouda – Vrijdagmiddag 26 oktober vond in de Chocoladefabriek de presentatie plaats van het boek van de Cold Case Clarissenklooster. Vrijwilligers van de archeologische vereniging Golda hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het boekje, samen met het archeologisch bedrijf ADC Archeoprojecten en Constance van der Linde (archeologisch bureau ‘Tot op het bot’).

Na de opgraving van de brandweerlocatie in 2008 was er door omstandigheden geen geld om het onderzoek uit te werken in een publicatie. In de opgraving was de complete kapel van het Clarissenklooster gevonden, met daarin onder andere 14 begraven personen. De opgegraven vondsten en skeletresten lagen hierna bijna tien jaar ongezien in het archeologisch depot van de gemeente Gouda. Dit tot verdriet van de leden van de Archeologische Vereniging Golda, van wie velen betrokken zijn geweest bij de opgraving. Om dit onderzoek alsnog te laten uitvoeren is een Crowdfundingsactie gestart, waarbij het Goudse publiek meer dan 5.000 euro bijeen heeft gebracht. Samen met een bijdrage van gemeente Gouda, Provincie Zuid-Holland en Golda zelf was dit voldoende om dit project uit te werken.

Advertisements
De publicatie

De titel van het boek is ‘Ora et labora’, Bidden en werken op het terrein van het Clarissenklooster te Gouda. En deze titel zegt het al: de hele geschiedenis van het Clarissenklooster komt uitgebreid aan bod. Zowel uit de tijd dat het klooster hier gevestigd was (ca. 1467-1592), als van de latere perioden toen in de gebouwen van het klooster de Stadstimmerwerf werd gevestigd. In de opgraving zijn niet alleen de resten van de kapel van het klooster opgegraven, maar ook gebouwen en vondsten uit de 17e tot 19e eeuw, toen de Stadstimmerwerf hier zat.

Er is veel tijd in het boekje gaan zitten. Jeroen Loopik van ADC Archeoprojecten heeft (samen met enkele specialisten van verschillende vondsten) de resultaten van de opgraving beschreven. Constance van der Linde (van bureau ‘Tot op het Bot’) heeft het fysisch antropologisch onderzoek van de opgegraven skeletten uitgevoerd. Deze twee archeologische bureaus heeft Golda betaald uit de opbrengsten van de Cold Case Clarissenklooster.

Daarnaast zijn er door verschillende leden van de Archeologische vereniging Golda tekstbijdragen geschreven over de geschiedenis van het Clarissenklooster en bijvoorbeeld ook over de andere Goudse kloosters, de Stadstimmerwerf en de brandweer, uit de periode na het Clarissenklooster. Vervolgens is er nog veel tijd gaan zitten om het boek gezamenlijk tot een geheel te maken en is er ook veel aandacht besteed aan een fraaie opmaak.

Het onderzoek heeft een aantal verrassende zaken opgeleverd. Een deel van de resultaten is al eerder, lopende het onderzoek bekend gemaakt. Zo werd uit het eerste onderzoek van de skeletten, tijdens de Nieuwe Anatomische lessen van Constance van der Linde, al duidelijk dat er niet alleen vrouwen (Clarissen) in het klooster begraven zijn, maar ook mannen en kinderen.

Nu blijken er in de grafkuilen ook enkele bijzondere vondsten gedaan te zijn, die meer vertellen over de begraven personen. Bij een van de vrouwen werd een spinsteentje gevonden en in het graf van een kindje een klein benen (speelgoed)mesje. Ook uit de periode van na het klooster blijken er vondsten (onder andere van de Stadstimmerwerf) bewaard te zijn gebleven, die we uiteindelijk ook hebben meegenomen in het verhaal. Zo gaat het dus niet alleen over het klooster maar over de gehele geschiedenis van de oude ‘brandweerlocatie’.

Het boek is vanaf 26 oktober te koop in de boekhandels in Gouda.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
26-10-2018 17:46