Bewoners presenteren verlichtingsplan Kleiwegplein aan wethouder

Gouda – Sjaak de Keijzer, bewoner van de wijk Nieuwe Park en Onno Trim hebben donderdagmiddag hun verlichtingsplan voor het Kleiwegplein gepresenteerd aan wethouder Jan-Willem van Gelder (Burgerparticipatie). Het plan ‘Een nieuwe poort naar de binnenstad’ voorziet in vijf naar elkaar toegebogen lichtmasten die als een kroon boven het Kleiwegplein hangen.

“Het Kleiwegplein maakt tot nog toe geen deel uit van de al lopende herinrichting van de Kattensingel. De huidige inrichting van dit belangrijke plein in het centrum van de stad is echter Gouda onwaardig. De gemeente geeft bij de inrichting van het openbare gebied een belangrijk signaal af over de wijze waarop zij het betreffende gebied denkt te ontwikkelen”, zeggen De Keijzer en Trim.

Markant oriëntatiepunt
Het wijkteam Nieuw Park wilde in de plannen voor het Kleiwegplein participeren door de bewoners erbij te betrekken. Hun oproep was om met ideeën te komen voor een markant oriëntatiepunt op deze plek. Die uitdaging is opgepakt door Sjaak de Keijzer en Onno Trim. Beiden zijn als stedenbouwkundigen (collega’s) in dienst geweest van de gemeente Gouda.

Advertisements

Groot draagvlak
Het verlichtingsplan ‘Een nieuwe poort naar de binnenstad’ kan zich volgens De Keijzer en Trim verheugen in een groot draagvlak. Het wordt ondersteund door de wijkteams Nieuwe Park en Kadebuurt, het platform Binnenstad en haar randen en de werkgroep Ruimte van Die Goude.

De intentie van de initiatiefnemers is dat het plan kan worden gerealiseerd nog voor de festiviteiten van Gouda 750 jaar in 2022.

Positief
“De wethouder was zeer positief en welwillend ten aanzien van dit burgerinitiatief en zal het plan in het college bespreken”, zei Sjaak de Keijzer na afloop van het gesprek. “We gaan ervan uit dat we voor een vervolg gesprek uitgenodigd worden.”