Bewoners Jan van Beaumontstraat willen tuinen behouden

Bewoners van de Jan van Beaumontstraat zijn niet van plan een deel van hun tuin in te leveren voor een verbreding van de straat. De gemeente heeft de tuinen nodig voor een herinrichting van de straat en claimt dat een deel van de voortuin gemeentegrond is. De bewoners hebben informatie van het kadaster waaruit zij opmaken dat zij in hun recht staan. Inmiddels zijn de voorbereidende wegwerkzaamheden al begonnen.

De fracties van ChristenUnie, CDA en SGP hebben naar aanleiding van dit geschil vragen gesteld aan het college. Zij willen bijvoorbeeld weten hoe het college verklaart dat tot nog toe de straat altijd is ingericht op basis van het huidige beeld en dat de eigendomsgrens bij de laatste herinrichting van de straat geen probleem was. Het is hun verder een raadsel waarom deze straat ineens moet worden verbreed, en waarom het college nu de bewoners de verbreding niet zien zitten, dat toch doorzet. ‘In het coalitieakkoord is opgenomen dat onder andere inwoners ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien, ook als die wellicht niet helemaal passen binnen de inhoudelijke of technische richtlijnen die binnen de gemeente gelden. Is het college bereid de richtlijnen los te laten en de herinrichting aan te passen wanneer onvoldoende draagvlak in de straat bestaat? In hoeverre is het college dan bereid om huidige erfgrens van de tuinen in tact te laten?”, zo willen de fracties van het college weten.