Bestemmingsplan Turfmarktkerk opnieuw in de gemeenteraad: Hoe zat het ook alweer?

Gouda – Het nieuwe bestemmingsplan voor de voormalige Turfmarktkerk komt op maandag 25 oktober opnieuw in de gemeenteraad. Het is bijna een half jaar geleden dat de Raad van State het bestemmingsplan terugstuurde naar de tekentafel. Hoe zat het ook alweer met dit omstreden plan?

Het is inmiddels najaar 2021, maar de aftrap van dit bestemmingsplan vond plaats toen de Turfmarktkerk nog fier overeind stond, in de herfst van 2018. Het is vanaf het begin af aan omstreden geweest, vanwege de samenhang met de onterechte ‘sloop onder dwang’ van de kerk.

Voorbereidingsbesluit
We gaan terug naar juli 2018. Toen werd door het College van B&W in het geheim een voorbereidingsbesluit opgesteld. Met een voorbereidingsbesluit kan een overheid de activiteiten op een bouwkavel voor 1 jaar bevriezen. De gemeente Gouda wilde dit graag, omdat zij in de maag zat met de bouwplannen van kerkeigenaar Khalid Boutachekourt. Bouwplannen die voldeden aan het ruime, oude bestemmingsplan, maar veel weerstand opriepen in de omgeving.

Advertisements

Liever tekende Gouda daarom een nieuw bestemmingsplan, dat zijn bouwmogelijkheden zou inperken. Daarvoor was enig bestuurlijk kunst- en vliegwerk noodzakelijk. Dit begon met het voorbereidingsbesluit. Hiermee bevroor de gemeente per direct voor een jaar de bouwmogelijkheden van Boutachekourt. In de tussentijd kon zij aan de slag met een nieuw bestemmingsplan.

Bezwaar
Maar er was nog een horde te nemen. Een bestemmingsplan kan namelijk alleen worden gewijzigd als er geen gebouw op een kavel staat. Toen in 2018 werd begonnen aan het nieuwe plan moest de kerk echter nog worden gesloopt. De sloop moest klaar zijn voor het voorbereidingsbesluit afliep, in september 2019. Ook moest dan het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan ter inzage zijn gelegd. De deadline om het plan aangenomen te krijgen in de gemeenteraad lag 12 weken daarna, in december. Het College haalde de twee deadlines met de hakken over de sloot.

De combinatie van acties schept het beeld van een drietrapsraket: Eerst werd een voorbereidingsbesluit opgesteld om Boutachekourt de pas af te snijden. Vervolgens sloopte de gemeente ten onrechte de kerk, zodat die op tijd van het kavel af zou zijn, om eind 2019 met grote haast een nieuw bestemmingsplan in te dienen. Alles om regie te krijgen over de bouwplannen.

Omwonenden
De haastige spoed zou spoedig gevolgen krijgen; omwonenden stapten begin 2020 naar de Raad van State. De zaak draaide om twee pijnpunten: zo hield het bestemmingsplan aan een zijde van de nieuwbouw vijf meter vrije ruimte en aan de andere kant drie. Dit zagen omwonenden als een inbreuk op hun privacy, vanwege de inkijk op hun tuinen. Ook tekenden zij bezwaar aan tegen de invulling van het voorterrein, destijds een parkeerplaats. Beide waren niet goed gemotiveerd. De rechtbank stelde hen in het gelijk.

En dus werd het College terug gestuurd naar de tekentafel. Met een nieuwe onderbouwing komt het bestemmingsplan nu opnieuw in de gemeenteraad. Die moet hem vaststellen, voor de rechter er een oordeel over kan vellen. De timing is saillant, het is precies in de tijd dat de raad zal besluiten over een onderzoek naar de Turfmarktkerkaffaire.

College wint

Hoewel de tik op de vingers door de rechter het College slecht stond, zal de uitkomst onder de streep er leiden tot tevredenheid. Het belangrijkste voor de wethouders was immers dat bijtijds een bestemmingsplan werd ingediend en niet of het werk gelijk standhield voor de rechter. De overhaaste werkwijze van het College leverde hen eind 2019 een (unanieme) motie van treurnis op in de gemeenteraad. Ondanks het chagrijn zal het bestemmingsplan met de nieuwe onderbouwing naar verwachting gewoon worden vastgesteld.

Voor eigenaar Khalid Boutachekourt is de uitkomst minder gunstig. Na de rechterlijke uitspraak over de onterechte gedwongen sloop, van vorig jaar, stond hij feitelijk in zijn recht om de oude situatie te herstellen. Dus volgens de regels van het oude bestemmingsplan. Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan is hem die pas afgesneden, nog voor de zaak goed en wel kon worden onderzocht.

21-10-2021 14:05