AV Gouda investeert in veilig sportklimaat

Afgelopen vrijdag hebben 16 jeugdtrainers van Atletiek Vereniging Gouda meegedaan met een workshop ‘Training geven aan jongeren met autisme’. De workshop werd gegeven door NOC*NSF met ondersteuning van SPORT.GOUDA. Daar waar mogelijk worden kinderen met autisme binnen AV Gouda zo veel mogelijk opgenomen binnen de reguliere groepen. Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen, is het technische kader geschoold in het herkennen van symptomen en hebben de trainers handvatten gekregen om de trainingen op een passende manier te organiseren. AV Gouda vind het belangrijk dat er voor zo veel mogelijk mensen een plek is binnen de club. Om ook specifiekere groepen een prettig sportklimaat te bieden wordt doorlopend geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering.