‘Arbeidsmarkt in Zuid-Holland kan en moet beter’

De eerste rapportage van de werkgroep Human Capital van Zuid-Holland toont aan dat er nog veel gedaan kan worden om de arbeidsmarkt in de provincie beter te laten functioneren. De CDA-fractie in Provinciale Staten is blij dat de rapportage beschikbaar is en dringt aan op een snelle uitwerking van de actiepunten.

De werkgroep Human Capital is een initiatief van CDA-Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. De werkgroep staat onder voorzitterschap van de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveld en bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. Onlangs heeft de werkgroep haar eerste bevindingen gepresenteerd.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien hoe groot en urgent de opgave is rond menselijk kapitaal in Zuid-Holland. Aan de ene kant heeft 1 op de 5 werkgevers niet voldoende gekwalificeerd personeel en aan de andere kant is er veel arbeidspotentieel dat nu niet wordt benut. Dit zorgt ervoor dat de Zuid-Hollandse economie niet optimaal loopt.

Advertisements

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is onvoldoende. In het onderzoek wordt aangegeven dat 25% van de MBO-uitstromers na een jaar geen baanheeft die aansluit bij de gevolgde opleiding. Dit is een te hoog percentage en kapitaalvernietiging. De leerlingen worden niet opgeleid voor de beroepen waar enorm tekort aan arbeidskrachten is. Studiekeuze van de leerlingen is ook een belangrijk aspect. Blijkbaar kiezen de leerlingen nog onvoldoende voor kansrijke studierichtingen zoals techniek, haven en zorg. Wat CDA betreft zou er meer aandacht besteed moeten worden om die mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te voorkomen.

CDA-Statenlid Muzaffer Cetin reageert enthousiast dat er nu een collectieve strategie ontwikkeld wordt op de schaal van Zuid-Holland om de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. “We zijn er tevreden over dat overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen willen werken aan een structurele aanpak voor de arbeidsmarkt in Zuid-Holland. Het is goed dat de provincie hierin een actieve rol speelt waardoor de coördinatie en uitvoeringskracht op regionale schaal versterkt worden. Wat ons betreft moet de provincie daar ook budget voor beschikbaar stellen. Bij de bespreking van begroting zullen we daar ook nadrukkelijk voor pleiten.”

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

07-11-2018 12:15