ARBEIDSMARKT HERSTELT IN 2014

UWV ziet tekenen van herstel op de arbeidsmarkt. De sterke stijging van de WW-uitkeringen lijkt ten einde. Eind 2014 ligt het aantal verstrekte WW-uitkeringen op ongeveer hetzelfde niveau als eind 2013. In de laatste maand van 2014 stijgt het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland iets minder dan landelijk.

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind 2014 een fractie hoger dan een jaar geleden. Om pre-cies te zijn komt de toename in de regio Holland Rijnland uit op 1,0%; een stijging met 108 uitkeringen. In Midden-Holland is de toename iets kleiner met 0,4 %; dat zijn 21 uitkerin-gen. Landelijk stijgt het aantal WW-uitkeringen met 0,7%. Hiermee komt de ontwikkeling in de regio’s nagenoeg overeen met die van Nederland. De toename in 2013 was vele malen groter. De stijging van de WW lijkt hiermee ten einde.`

De sector zorg, welzijn en cultuur zorgt in beide regio’s voor de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen. Dit is conform het landelijke beeld. Herstel in de bouwsector is zicht-baar in de daling van het aantal WW-uitkeringen.

Advertisements

Beperkte stijging WW december 2014
In december stijgt het aantal WW-uitkeringen licht. In Holland Rijnland neemt dit aantal toe met 222 naar 11.041. In Midden-Holland komen er in december 125 uitkeringen bij en dit brengt het totaal op 4.780. In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen met een stijging van 3,7% uit op 440.833. De toename in de regio’s is hiermee lager dan in het land.
Een stijging van de WW aan het einde van het jaar is gebruikelijk en hangt samen met con-tractbeëindigingen van met name uitzendbureau’s en seizoenspatronen. Zo is er in de win-terperiode bijvoorbeeld minder bedrijvigheid in de bouw.