Andere locatie voor betoging Pegida

Gouda – Pegida heeft voor 6 juni een betoging aangekondigd voor de moskee aan de Raam in Gouda. Burgemeester Schoenmaker heeft Pegida’s aanvraag voor deze betoging beoordeeld. Na uitvoerig overleg met en advies van de politie heeft de burgemeester het voornemen een andere locatie aan te wijzen.

De aangevraagde locatie leent zich naar het oordeel van de politie niet voor de geplande betoging, onder meer vanwege verkeersveiligheid en werkzaamheden. De betoging kan nu plaatsvinden op een ook qua openbare orde beter beheersbare plek: in het centrum van Gouda achter de Agnietenkapel. Het voornemen is inmiddels bekend gemaakt aan Pegida, die hierop haar zienswijze kan geven.

Burgemeester Schoenmaker: “Het recht op demonstreren is in Nederland een groot goed, waar ik als burgemeester pal voor sta. Ik heb dan ook serieus gekeken naar de aanvraag, hoewel de manier waarop men wil demonstreren haaks staat op waarden waar ik ook voor sta, zoals het zoeken van verbinding en het tegengaan van polarisatie. Maar een betoging moet wel veilig kunnen verlopen, voor zowel demonstranten als omstanders. De locatie die Pegida heeft aangedragen, biedt hiervoor naar mijn mening en die van de politie onvoldoende waarborgen. Naast het feit dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt, vinden er rioolwerkzaamheden plaats waardoor de straat open ligt. Ik sta dan ook niet toe dat de voorgenomen actie voor de deur van de moskee plaatsvindt.”

Advertisements

Aan Pegida is, zoals formeel is vereist, het voornemen om een andere locatie aan te wijzen gemeld. De organisatie kan hierop een zienswijze geven, waarna het definitieve besluit wordt genomen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android
28-05-2018 09:25