Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg informateurs in Gouda

Gouda – Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (ChristenUnie) gaan op verzoek van de lijsttrekkers van D66 en ChristenUnie aan de slag met een informatieve verkenningsronde. De informateurs krijgen de opdracht om uiterlijk 10 april een advies uit te brengen.

Maandagavond kwam de gemeenteraad bij elkaar om de verkiezingsuitslag te bespreken. In het licht van de verkiezingsuitslag, waarbij maar liefst vijf partijen vier raadszetels behaalden, hebben lijsttrekkers Thierry van Vugt (D66) en Theo Krins (ChristenUnie) besloten tot een gezamenlijke aanpak van het traject.

Breed draagvlak
Thierry van Vugt: “De uitslag van de verkiezingen maakt dat D66 weliswaar de grootste is, maar ons ook bescheidenheid past. Er zijn vijf partijen met vier zetels. Wij zijn qua stemmenaantal het grootst, maar we steken er niet met kop en schouders bovenuit. Ik ben blij dat we met de ChristenUnie, als tweede partij, samen op kunnen trekken. Breed draagvlak voor het proces is belangrijk. Dat hopen we zo te realiseren.”

Advertisements

‘Goed duo’
Theo Krins: “Volgens mij hebben we een goed duo gevonden om de komende tijd met alle partijen in de raad een verkennende ronde te doen. Daarbij ligt het accent op de inhoudelijke wensen van de verschillende fracties en de eerste verkenning voor mogelijke coalities. Er zijn verschillende opties mogelijk en het is daarom belangrijk om snel inzicht te krijgen in de gewenste coalities volgens de diverse partijen.”

Van Vugt en Krins hebben hun aanpak maandagavond voorgelegd aan de andere lijsttrekkers tijdens een hiertoe belegde vergadering in het Huis van de Stad. Daar bestond brede steun voor de voorgestelde aanpak. De nu aangewezen informateurs moeten uiterlijk 10 april een advies uitbrengen; daartoe nodigen zij de verschillende politieke partijen in de raad uit voor een gespreksronde.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl