Actiemiddag brandweer op de Markt voor een betere pensioenregeling

Gouda – Brandweer Hollands Midden hield vrijdag een actiemiddag op de Markt in Gouda. Ze willen hiermee aandacht vragen voor de actie tegen hun werkgever voor een betere pensioenregeling. Sinds 27 juni rukken brandweermensen gedurende de hele zomer alleen nog uit bij spoedgevallen. Op deze manier proberen de brandweermannen de werkgever aan de onderhandelingstafel te krijgen voor goede afspraken over een fatsoenlijk vroegpensioen. 

Dennis Vermaak brandweer“Het is voor alsnog een publieksvriendelijke actie”, zegt brandweerman Dennis Vermaak van de afdeling Gouda. “Voor ons is het fysiek en mentaal zwaar werk, iets wat veel mensen vaak niet begrijpen. Laat één ding duidelijk zijn: wij houden echt van ons werk. Maar ook wij als brandweer verdienen net als elke werknemer een fatsoenlijke regeling.” Begin september zullen brandweermannen uit verschillende veiligheidsregio’s naar het Binnenhof in Den Haag gaan en de petitie overhandigen aan politiek Den Haag. Exacte plannen daarvoor zijn nog niet bekend.

Vakbond FNV eist voor de brandweer een fatsoenlijke regeling. Zo moet de maximumleeftijd naar 59 jaar in de uitrukdienst, vragen ze een fatsoenlijk en zeker (pre)pensioen, keuzemogelijkheid tot deeltijdwerken, inkomensgarantie bij afkeuring vanaf 50 jaar, eerlijke risicodeling bij stijging van de AOW-leeftijd. Ook willen ze het recht op doorwerken in een (niet-)bezwarende functie en een reparatie van eventuele inkomensgat, pensioengat en AOW-gat voor inactieven. “Daarnaast willen we zowel een werkgarantie als een inkomensgarantie voor werknemers die worden afgekeurd voor de repressieve dienst. Dat is een tweede loopbaan binnen of buiten de Brandweer, waardoor ze geen werk meer op de wagen verrichten, maar wel met behoud van inkomen”, staat in een verklaring.

Advertisements

Ultimatum genegeerd
Het door de brandweermensen gestelde ultimatum (zie ‘Stand van zaken’) werd genegeerd, net als het gepland overleg dat de werkgevers aan zich voorbij lieten gaan. “Hiermee lieten zij 400 brandweermannen in de koud staan, die vanuit het hele land naar Utrecht waren afgereisd om de ernst van de situatie duidelijk te maken. Daarom is het  tijd voor actie, waarbij de brandweer alleen uitrukt voor dringende hulpvragen.” Wel laten brandweer en vakbond weten dat de veiligheid nooit in het geding komt.

FLO-regeling onuitvoerbaar
In 2006 is de FLO-regeling (functioneel leeftijdsontslag) ingevoerd waardoor werknemers eerder kunnen stoppen met werken tegen gedeeltelijke doorbetaling van het loon (prepensioen). In een verklaring laat vakbond FNV weten: “Sinds de invoering van de regeling zijn de wet- en regelgevingen echter zo vaak veranderd, dat de FLO-regeling niet meer uitvoerbaar is. Dit heeft onder andere nadelige gevolgen voor de inkomsten. Dat mag niet, dat kan niet. Daarom wil de FNV een reparatie van de regeling, zodat deze up-to-date is.”

Stand van zaken
Tijdens het landelijk beraad van 25 mei is een aantal punten vastgesteld dat vakbond FNV nog wilden bespreken met De Brandweerkamer. In het overleg van 7 juni konden de bonden deze punten echter niet bespreken, omdat De Brandweerkamer het overleg opschortte. “Omdat hier veel onduidelijkheden over waren, hebben we op 14 juni een brief aan de leden verstuurd om de stand van zaken duidelijk te maken. Toen De Brandweerkamer op 23 juni nog niet gereageerd had, was de door de vakbonden gestelde deadline verstreken, en zijn de acties begonnen. Sinds 18 juli is er een onafhankelijke verkenner ingesteld om verschillen en overeenkomsten tussen beide voorstellen in kaart brengt”, staat in een verklaring.

Bron: deGouda.nl

Brandweer Gouda op de Markt (1)