Aantal vacatures in Midden-Holland neemt verder toe

uwv

Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland blijft dalen en het aantal vacatures neemt steeds verder toe. Uit UWV-onderzoek blijkt dat een vijfde van de werkgevers personeel aanneemt uit het eigen netwerk, zonder een vacature te publiceren. UWV organiseert activiteiten om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Voorbeelden in Midden-Holand zijn de ‘Kom binnen bij bedrijven’-dagen en de Kitchenmatch.

Eind september 2018 verstrekte UWV 2.611 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dit waren er 36 minder dan in augustus, een daling van 1,4 procent. De landelijke daling betrof 1,6 procent. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in september 2018 in Midden-Holland 2,6 procent, terwijl het landelijke percentage op 3 procent uitkwam. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 23,3 procent, oftewel 792 uitkeringen, terwijl Nederland als geheel een afname van 22 procent laat noteren.

Meer nieuwe vacatures in eerste helft 2018

In de eerste helft van dit jaar zijn er in Midden-Holland naar schatting 5.700 vacatures ontstaan. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn dat er zo’n 900 meer, een stijging van 20 procent. De landelijke toename bedroeg over dezelfde periode 12 procent.

Advertisements

De vacaturemarkten van Midden-Holland en Nederland verschillen niet wezenlijk van elkaar qua samenstelling. Het aandeel van vacatures op de diverse beroepsniveaus is vergelijkbaar, alhoewel vacatures op middelbaar en laag niveau in Midden-Holland net iets sterker vertegenwoordigd lijken dan in het landelijke beeld. Dit komt onder meer door de oververtegenwoordiging van sectoren als transport, bouw en handel, waarin veel functies op deze niveaus schuilgaan. Het aantal ontstane vacatures is het sterkst toegenomen in de beroepsgroepen laders, lossers & vakkenvullers, hulpkrachten bouw & industrie, timmerlieden en transportplanners & logistiek medewerkers.

UWV verbindt werkgevers met werkzoekenden

Uit de UWV-notitie ‘Hoe werven werkgevers? – Inzichten in de zoektocht van bedrijven naar personeel’ blijkt dat werkgevers ook mensen vinden zonder dat een vacature extern wordt gepubliceerd, via het netwerk. In de sectoren horeca en vervoer & opslag gebeurt dat het meest (30 procent) en bij landbouwbedrijven en financiële instellingen het minst (8 procent en 9 procent). UWV organiseert activiteiten en bijeenkomsten waar werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden voor een mooie baan. Een uniek voorbeeld is de KitchenMatch, waarbij werkgevers en 50-plus werkzoekenden elkaar ontmoeten aan de dinertafel. In het afgelopen jaar hebben er 63 werkzoekenden meegedaan aan de KitchenMatch. In totaal hebben 13 deelnemers inmiddels een betaalde baan gevonden, ruim 20%. Ook zitten 4 werkzoekenden nog in een sollicitatieprocedure bij een werkgever.

“Doordat de kandidaten veel verschillende gesprekken hebben gevoerd met werkgevers tijdens het koken en eten, zijn ze zelfverzekerder geworden en durven ze zichzelf op een andere manier te presenteren. Ook via LinkedIn van de werkgevers zijn er veel tips over tafel gegaan”, vertelt Liëlle Holman, projectleider KitchenMatch bij UWV.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
18-10-2018 12:04