Aantal fietsongevallen in Gouda boven landelijk gemiddelde

Gouda is een ideale fietsstad en er wordt dan ook veel gefietst: 4,1 km per persoon dag waar het landelijk maar 2,9 km is. Fietsveiligheid is voor het college dan ook een belangrijk onderwerp. Het aantal fietsongevallen in Gouda is iets hoger dan het landelijk gemiddelde – hierbij zijn met name veel ouderen betrokken zijn: 52% van de slachtoffers is ouder dan 50 jaar. De opkomst van de elektrische fiets speelt hierbij een belangrijke rol. Vanwege de krappe financiën van de gemeente wordt er gezocht naar slimme mogelijkheden om knelpunten op te lossen. Veelal zal dit in combinatie met andere werkzaamheden zijn zoals reconstructies, ophoging en asfaltdeklagen programma’s. Ondanks dat Gouda onder het landelijk gemiddelde ligt met ‘enkelvoudige’ fietsongelukken (met obstakels zoals paaltjes), worden nog meer paaltjes verwijderd zodat het aantal ongevallen lager wordt.