32 sollicitanten voor burgemeesterschap Alblasserdam

Voor het burgemeesterschap van Alblasserdam hebben 32 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning, Jaap Smit. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 1 juli 2015 in functie treden.

De sollicitanten – 28 mannen en 4 vrouwen – variëren in leeftijd van 30 tot 60 jaar. Acht van hen zijn lid van het CDA, zes van de SGP, zes van de VVD, vijf van de PvdA, drie sollicitanten zijn lid van een lokale partij, twee van de ChristenUnie en twee sollicitanten zijn niet aan een politieke partij verbonden. Van de sollicitanten zijn er 23 wethouder of in een vergelijkbare bestuurlijke functie werkzaam (geweest).

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland voert de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting begin april 2015 twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Advertisements

De vacature van eerste burger van Alblasserdam is per 4 augustus 2014 ontstaan na het vertrek van de heer A.B. Blase. Sinds 1 september 2014 is de heer J. Heijkoop waarnemend burgemeester van Alblasserdam.