Za. 9-12: De Alphense Talkshow

by saskia / 04 december 2017 / No Comments

Alphen aan den Rijn – In maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De Alphense Talkshow wil ook deze maand de discussie aangaan over thema’s die voor de verkiezingen belangrijk zijn. Daarbij staan echter niet de politici centraal, maar de burgers.

Tijdens de discussiemiddagen van DAT komen opiniemakers en organisaties aan het woord, die aan het publiek gaan vertellen wat zij belangrijk vinden voor de gemeente Alphen aan den Rijn. De Alphense politieke partijen worden wel nadrukkelijk uitgenodigd, maar alleen om in het publiek plaats te nemen.

Politieke partijen zijn momenteel vast en zeker al heel ver met het samenstellen van hun programma. Buiten de politieke wereld lijkt er vaak een beeld te zijn, dat dit gebeurt in de krochten van de achterkamertjes van de politieke partijen. Vanzelfsprekend is dit beeld onjuist en moet worden bijgesteld. Vrijwel alle partijen doen hun best om de wensen van hun achterban en mogelijke kiezers in het programma te verwerken. Toch is de realiteit weerbarstiger.

Het thema van DAT is momenteel nog volop in discussie: gedacht wordt aan het onderwerp duurzaamheid en milieu of de actualiteit rond het verplaatsen van De Huisartsen Post van het Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn naar Leiden.

Wat het precieze thema wordt en wie zaterdag de vier gasten aan tafel zijn wordt later nog bekend gemaakt via de website (https://alphendat.wordpress.com/) en de facebookpagina van De Alphense Talkshow (https://www.facebook.com/talkshowalphen). De muziek wordt deze keer verzorgd door: BRUUN, een gelegenheidsformatie met een Nederlandstalig repertoire, veelal geïnspireerd op en door Ramses Shaffy. Houdt voor actuele informatie de site en facebookpagina van DAT in de gaten.

De Alphense Talkshow wordt volgende week zaterdag, 9 december gehouden in café Alphens in theater Castellum. De inloop is vanaf 15.30 uur. De talkshow is van 16.00 tot 17.00 uur. De toegang tot DAT is gratis. Na afloop van de show is er uitgebreid de gelegenheid tot napraten met een drankje.

Organisaties en personen die vinden dat ze bij een van deze thema’s aan tafel horen te zitten kunnen daarvoor contact opnemen met de voorzitter van De Alphense Talkshow: Gerrit Willems via: E-mail: gwillems@gwillems.net

Advertisements

About the author: