Woe. 10-1: Presentatie ‘Noordstaet’ plannen voor PWA-kazerne

by saskia / 02 januari 2018 / No Comments

Gouda – Op woensdag 10 januari presenteert het Bewonersplatform Gouda Noord haar plannen en ontwerpen voor de herbestemming van de Prins Willem Alexander kazerne. Deze plannen zijn gemaakt samen met professionele partijen. Het zijn ‘De Torens’, ‘Rechthoek’ en ‘Star Wars’. Voor alle drie de ontwerpen geldt dat ze worden gekenmerkt door veel groen, duurzaamheid, zorgvoorzieningen en verbinding met de wijk en wijkbewoners.

De verdere planvorming, zoals welke wijkvoorzieningen er moeten komen op het complex, wordt in samenspraak met de wijk worden gemaakt. Wijkbewoners van Gouda Noord (postcode 2805) kunnen op deze bijeenkomst hun mening geven over de ontwerpen en de verdere stappen.

Tijdens de bijeenkomst is er ook aandacht voor andere leefbaarheidszaken in de wijk. Agendapunten zijn veiligheid en whatsapp groepen, verkeersveiligheid, zorg & welzijn in de wijk en nieuws over het bewonersplatform zelf.

De bijeenkomst staat open voor alle bewoners van Gouda Noord die prijs stellen op praktische informatie en een inhoudelijke discussie. Voor meer informatie zie www.bewonersplatformgoudanoord.nl. Stichting Bewonersplatform Gouda Noord is een non-profit bewonersorganisatie, bestaande uit wijkbewoners/vrijwilligers, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de wijk.

Advertisements

About the author: