Startsein voor Brede School Kinderfonds

Gouda – Het Brede School Kinderfonds is een vangnet om materiële ondersteuning te bieden aan kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen waardoor deelname aan maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten wordt gestimuleerd en sociale uitsluiting wordt voorkomen.

De doelgroep van het Kinderfonds is jeugd tot en met achttien jaar, met name scholieren (PO/VO) in Gouda die leven in moeilijke financiële omstandigheden. Het Kinderfonds is bedoeld voor kinderen die buiten de voorliggende voorzieningen vallen en hierdoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten. Er kan per kind per jaar een aanvraag gedaan worden voor maximaal 250 euro voor een product of dienst. Het Kinderfonds is een bestaand fonds wat gesubsidieerd wordt door de gemeente Gouda. Sinds dit jaar beheert de Brede school dit fonds.

Aanvragen

De aanvragen voor het Kinderfonds worden behandeld door deskundigen die onder leiding van staan van een Brede School coördinator. Het aanvraagformulier kan gedownload worden via de website van de Brede School en kunnen opgestuurd worden naar kinderfonds@bsgouda.nl of gedeponeerd worden in de Brede School brievenbus op scholen. Uiteraard kan men ook telefonisch een aanvraagformulier met retourenvelop aanvragen door te bellen naar 0182-527 101. Aanvragers zullen binnen twee weken een bevestiging, en binnen een termijn van uiterlijk zes weken uitsluitsel over hun aanvraag krijgen. De schoolvakanties zijn hierbij een uitzondering.

Vanaf 27 augustus starten de vrijwilligers met het beoordelen van de aanvragen. In de zomervakantie is het Brede School kantoor gesloten.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android  
09-07-2018 14:54

Advertisements