Ma. 29-1: Lezing Die Goude

Gouda – Lezing ‘Een ketterse arts voor de heksen. Jan Wier (1515-1588) en zijn band met Gouda’.

Vera Hoorens gaat op maandagavond 29 januari een lezing verzorgen over de arts Jan Wier, die bekend staat als de eerste grote tegenstander van de heksenvervolging. In zijn boeken Over duivelse begoochelingen (1563) en Over de heksen (1577) noemde hij het onzin dat oude vrouwen een verbond sloten met de duivel en daaraan een tovermacht ontleenden waarmee ze anderen de duivel aandeden. De heksenprocessen vond hij onrechtmatig omdat ze over niet-bestaande misdrijven gingen en omdat verdachten gefolterd werden, vernederd, onderworpen aan de waterproef, en opgesloten in mensonwaardige omstandigheden.

Toch was heksen verdedigen niet zijn uiteindelijke doel. Naast het blootleggen van wat hij misstanden achtte in de Katholieke Kerk – waaronder de heksenvervolging – wilde hij vooral een beroemd auteur en arts vonden. Zijn boeken hebben hem talloze bewonderaars opgeleverd, waaronder de uit Gouda afkomstige priester Cornelis Loos, maar ook meerdere van zijn vriendschappen doen verzuren – zoals die met Boudewijn Ronsse – en hem enkele gezworen vijanden opgeleverd. In deze lezing over een van de boeiendste figuren uit de zestiende eeuw komen de banden van Wier met de Goudse stadsarts en andere bekende figuren uit Gouda dan ook voor het voetlicht.

Vera Hoorens (Wevelgem, België, 1963) is hoogleraar sociale psychologie aan de KU Leuven. Eerder was ze ‘visiting scholar’ aan de universiteit van Oxford, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg, en gasthoogleraar aan de Université Savoie Mont Blanc (Chambéry, Frankrijk). Ze is doctor in de psychologie (KU Leuven, 1990) en in de letteren, meer bepaald de geschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen, 2011). Op het vlak van de psychologie bestudeert ze vooral hoe mensen zich een indruk vormen van zichzelf en anderen; op het vlak van de geschiedenis bestudeert ze zestiende-eeuwse wetenschaps- en godsdienstgeschiedenis. Met haar proefschrift over Jan Wier won ze in 2012 de Jan Gillisprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor de Wetenschappen en de Kunsten. Momenteel bereidt ze een nieuw boek over Jan Wier voor, dat zal verschijnen in het Engels.

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.

Advertisements