Goudse Kruiswegstaties naar Grote of Sint Bavokerk in Haarlem

Gouda – De Goudse Kruiswegstaties zijn vanaf 13 februari tot 3 april te bezichtigen in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem. Het bestuur van de stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda is blij dat de staties opnieuw buiten Gouda zichtbaar zijn. Bijzonder passend is dat Kruiswegstaties, die de lijdensweg van Jezus in 14 schilderijen verbeelden, juist in de periode voor Pasen, de veertigdagentijd, en op de beide Paasdagen voor een groot publiek in de stad Haarlem te bezichtigen zijn. Vanaf 5 mei tot 5 november 2018 zijn de staties weer te bezichtigen in de Sint-Janskerk in Gouda.

De Goudse beeldend kunstenaar Willem Hesseling (1950) heeft het lijdensverhaal van Jezus Christus verbeeld in de traditie van 14 zogenoemde kruiswegstaties. Hiermee heeft Hesseling een unieke verbinding tot stand gebracht tussen religie en hedendaagse kunst. Het project ‘Kruiswegstaties’ verdiende het om aan Gouda verbonden te blijven en toegankelijk te worden gemaakt voor een breed publiek. Om dit te realiseren is in 2014 de stichting ‘Hedendaagse Kunst en Religie Gouda’ opgericht. De stichting is er in geslaagd om via sponsoring de staties in eigendom te verwerven en heeft nu het volledige beheer. Ook exposities buiten Gouda passen binnen de doelstelling. Het bestuur van de Stichting en de kunstenaar zijn dan ook erg blij met de expositie in Haarlem.

Vanaf nu Goudse Kruiswegstaties
Om meer concreet uiting te kunnen geven aan de verbondenheid van de staties met Gouda heeft het bestuur van de Stichting, met instemming van de kunstenaar, besloten de staties de naam Goudse Kruiswegstaties te geven. Juist omdat de staties ook buiten Gouda ten toon worden gesteld geeft dit goede mogelijkheden om die verbondenheid tot uiting te brengen.

Advertisements