Aantal WW-uitkeringen in Gouda weer gedaald

by Jamie / 19 mei 2017 / No Comments

Gouda – Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in april in Gouda met 2,5 procent. Datzelfde beeld is in heel Midden-Holland te zien. Vooral uitzendbedrijven en industrie droegen bij aan de daling in de regio. Na de crisis van 2008 zijn er meer middelbaar opgeleiden die werk verrichten op basisniveau. Voortgaand economisch herstel kan ervoor zorgen dat meer van hen gaan werken op hun eigen niveau.

Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gouda bedroeg in april 1.687, tegen 1.730 in de maand ervoor. In april 2016 waren dat er nog 1.838.

Werk op basisniveau
In de arbeidsmarktregio Midden-Holland verrichtten zo’n 8.000 inwoners in 2016 werk op basisniveau (eenvoudige en routinematige arbeid). Het grootste deel van dit werk wordt ingevuld door laagopgeleiden. Deze groep is vooral werkzaam in de handel en horeca, industrie, zorg & welzijn, bouw, vervoer & opslag en zakelijke dienstverlening.

Sinds de crisis in 2008 is er sprake van een stapsgewijze stijging van het aandeel middelbaar opgeleiden dat werk op basisniveau verricht. Als er minder vacatures zijn, kijken mensen ook op lagere functieniveaus of ze daar kansen op werk hebben. Werkzoekende laagopgeleiden ervaren daardoor concurrentie op de arbeidsmarkt. Op dit moment is minder dan de helft van de laagopgeleide bevolking (15 tot 75 jaar) aan het werk. Bij middelbaar- en hoger opgeleiden is dit veel hoger.

About the author: